Over

Booms Welkom is een plek vol van diversiteit waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die ruimte biedt aan de meest kwetsbaren uit de samenleving om hen te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Maar ook om hen te versterken om zo volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Werken aan diversiteit en bestrijden van armoede doen we al jaren. Het is plezant als mensen overal goed samenwerken, zowel plaatselijk als wereldwijd.

Het laagdrempelig onthaal is bedoeld voor o.a. begeleiding bij het zoeken naar woningen en naar werk, initiatieven rond gezonde voeding en vrije tijd, solidariteitsacties, workshops rond duurzaamheid, enz.

Voor wie?
– vluchtelingen en mensen zonder papieren en in allerlei situaties van achterstellingen
– zelforganisaties
– organisaties en initiatieven die werken rond diversiteit, armoedebestrijding, solidariteit en duurzaamheid

Waarvoor kan je bij ons terecht?
– laagdrempelige groepsactiviteiten: ontmoeting & onthaal, sport, zinvolle vrijetijdsbesteding
– helpen bij het zoeken naar woningen in de Rupelstreek
– helpen bij het zoeken naar werk: vacatures bekijken en gericht solliciteren
– doorverwijzing voor opvoedingsondersteuning
– juridische en morele ondersteuning ivm asielprocedure
Рindividuele ondersteuning  en doorverwijzing bij psychosociale problemen
– bevorderen, optimaliseren en stroomlijnen van individuele initiatieven van Bomenaars ter ondersteuning van vluchtelingen.
– gratis toegang tot internet
– info en acties rond solidariteit en duurzaamheid.

We zijn als vrijwilligersgroep aangesloten bij het Gastvrij Netwerk.
Gastvrij Netwerk

Booms Welkom vzw vindt duurzaam omgaan met mensen, milieu erg belangrijk:

  • meewerken aan solidaire evenementen zoals 11.11.11., Broederlijk Delen & Ubuntufestival
  • onthaal & ondersteuning van vluchtelingen & migranten
  • samenwerking met tweedehandsinitatieven zoals Cirkels Kringwinkels
  • gezonde en actieve vrijetijdsbesteding in eigen regio
  • armoedebestrijding
  • promoten van fair trade
  • meewerken aan transitie
  • aandacht voor vrede & mensenrechten