Activiteiten

LET OP ! Wegens Corona maatregelen tijdelijk gesloten of alleen op afspraak.

Met permanentie:

Amnesty International – schrijfkern Boom

Amnesty International is een onpartijdige organisatie die ijvert voor vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen bepleit voor politiek gevangenen en actie voert tegen marteling, doodstraf, buitengerechtelijke executies en “verdwijningen”.

Elke 2de maandag van de maand  18u – 20u.
swa.baetens@telenet.be
www.aivl.be


Oxfam Wereldwinkel Boom

Verkoop van producten van eerlijke handel waarbij de vrijwilligers het onrecht in de huidige handelsrelaties bekend maken bij het brede publiek.

Blauwstraat 45, 2850 Boom
do 9u – 13u
vrij 14:00u – 17u
zat 10u – 12:30u en 13:30u – 16u.
boom@oww.be
www.oxfamwereldwinkels.be/boom


Samenlevingsopbouw steunpunt Boom

Samenlevingsopbouw organiseert de ESF-projecten ‘Overbruggen 2.0.’ en ‘Stapstenen naar Werk’ in samenwerking met verschillende partners.
We focussen op mensen die nood hebben aan extra ondersteuning in hun zoektocht naar een job of opleiding.
We werken vindplaatsgericht en outreachend, we bouwen  een vertrouwensrelatie op  en we zetten met mensen stappen naar werk.
Tot onze doelgroep behoren  langdurig laaggeschoolde werkzoekenden en niet werkende, alleenstaande ouders in de Rupelstreek.
Met dagelijks permanentie in Booms Welkom.

open tijdens kantooruren of op afspraak
jenne.meyvis@samenlevingsopbouw.be
0485 543 762
stien.michielsen@samenlevingsopbouw.be
0483 354 429


Vluchtelingenwerking Boom

Ondersteuning voor vluchtelingen en mensen zonder papieren. Juridisch advies, hulp bij administratie, zoeken naar werk en opleiding, zinvolle vrijetijdsbesteding en psycho-sociaal welzijn.

blauwstraat43@gmail.com
facebook


 Voor bijeenkomsten, acties, initiatieven:

11.11.11. Boom

11.11.11 is de koepelorganisatie van de Vlaamse ontwikkelingsorganisaties. Het lokale actiecomité is in Boom het gezicht van ontwikkelingssamenwerking in de derde wereld. Rond 11 november staan zij jaarlijks in de kijker met een actuele campagne.

boudewijn.goos@telenet.be
www.11.be


ABC Rupelstreek

ABC Rupelstreek is een Marokkaanse zelforganisatie met educatieve en sociale activiteiten voor kinderen, jongeren, vrouwen en mannen.

abdessalam0711@gmail.com


Aurora vrouwenwerking

Een multiculturele vrouwenwerking, ondersteund door Internationaal Comité, met maandelijks een activiteit. Aurora wil vrouwen van verschillende culturen in een ontspannen sfeer samenbrengen in wat hen bindt. Zo organiseren ze uitstappen, kookworkshops, informatieve vergaderingen, activiteiten met de kinderen, creatieve workshops, enz.

merlene.fontanilla@telenet.be
0495 701 458


Fairtrade Boom’t

Promotie en actie voor producten van eerlijke handel door het behalen van criteria van verkoop en bereik in scholen, horeca, bedrijven, winkels, plaatselijke overheid en verenigingen.


www.fairtradegemeenten.be
0470 039 989

Kompaan buddywerking Rupelstreek

Kompaan brengt bewoners van de Rupelstreek en vluchtelingen met elkaar in contact. 
Om elkaar beter te leren kennen, samen leuke activiteiten te doen, naar toffe voorstellingen te gaan , plaatselijke initiatieven beter te leren kennen, …
Kompaan is een nieuwe project van Booms Welkom.
Het start zo gauw de maatregelen tegen corona het toelaten.  


Rijweg

Rijweg is voor mensen die graag wandelen of fietsen. We zoeken vooral de natuur op en snuiven ook graag cultuur op.

Wie is welkom?
Iedereen die een wandeling in de natuur wil maken, kort of lang.

Hoe wandelen we?
We wandelen samen in groep op een aangepast tempo met begeleiders die de wandeling verkend hebben.

Hoe zijn onze activiteiten?
We wandelen of fietsen in de natuur of in de stad. We carpoolen in eigen streek, we reizen per autocar als het verder is of met openbaar vervoer als het past. De wandelafstand is gemiddeld 10 tot 15 km, met verkortingen indien nodig. De activiteiten zijn grondig voorbereid.

Hoeveel kost het?
Een lidmaatschap is niet verplicht. De wandelingen zijn gratis. Enkel de uitstappen met bus en openbaar vervoer zijn betalend.

rijweg@gmail.com
facebook
www.rijweg.be


Transitie Boom

Beweging met als doel de lokale samenleving voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd een antwoord wil bieden op de problematiek van klimaatverandering. Met concrete initiatieven zoals verkoop van droge voeding in bulk.

transitieboom@gmail.com
www.transitie.be